#FfyrddGwyrdd

Gallwch helpu i gefnogi ein harolwg #FfyrddGwyrdd drwy rannu'r holl wybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dyma bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau cefnogi’r ymgyrch.


Angen rhywbeth i ysbrydoli eich post?

Dyma rai pethau y gallwch eu defnyddio, neu eu newid i'w gwneud nhw'n eiddo i chi.

Rwy wedi llenwi arolwg #FfyrddGwyrdd Senedd Ieuenctid Cymru. Dysga sut y gelli di gymryd rhan:

seneddieuenctid.senedd.cymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cynyddu nifer y teithiau a wneir gan ddefnyddio opsiynau teithio cynaliadwy, i 45% erbyn 2040.

Wyt ti'n credu fod hynny'n ddigon uchelgeisiol?

Rwy wedi dweud fy nweud yn arolwg #FfyrddGwyrdd Senedd Ieuenctid Cymru. Mynna air dy hun: seneddieuenctid.senedd.cymru

Ry’n ni’n cefnogi ymgynghoriad #FfyrddGwyrdd Senedd Ieuenctid Cymru, sy’n edrych ar y rhwystrau sy’n atal pobl ifanc rhag defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol.

Dewch i wybod mwy a chymryd rhan:

seneddieuenctid.senedd.cymru


Ar y cyfryngau cymdeithasol

Peidiwch ag anghofio @ ni ar y cyfryngau cymdeithasol.


Instagram

 

@seneddieuectidcymru

@welshyouthparliament


 Facebook

 

@seneddieuectidcymru

@welshyouthparliament


 Twitter

 

@seneddieuenctid

@welshyouthparl

Graffeg

Graffeg y cyfryngau cymdeithasol

Os hoffech chi gipio rhai o'n delweddau, tapiwch i agor y ddelwedd, ac yna tapiwch eto ac arbed eich lluniau.

Graffeg ar gyfer Instagram

Graffeg ar gyfer Facebook a Twitter

COFRESTRU

YMUNA Â’N RHESTR BOSTIO

Beth am gael y newyddion diweddaraf gan Senedd Ieuenctid Cymru?

Cofrestra ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru i gael gwybod am y newyddion, y digwyddiadau a’r cynnwys arbennig diweddaraf.