#MeddyliauIauoBwys

Gallwch helpu i gefnogi ein harolwg iechyd meddwl #MeddyliauIauoBwys drwy rannu'r holl wybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dyma bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau cefnogi’r ymgyrch.


Angen rhywbeth i ysbrydoli eich post?

Dyma rai pethau y gallwch eu defnyddio, neu eu newid i'w gwneud nhw'n eiddo i chi.

Dwi wedi cymryd rhan yn arolwg iechyd meddwl #MeddyliauIauoBwys Senedd Ieuenctid Cymru. Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan. seneddieuenctid.cymru/arolwg-iechyd-meddwl

Dwi wedi cymryd rhan yn arolwg #MeddyliauIauoBwys Senedd Ieuenctid Cymru i weld sut y gallwn helpu pobl ifanc yn well i gael cymorth iechyd meddwl yng Nghymru. seneddieuenctid.cymru/arolwg-iechyd-meddwl

Rydyn ni'n cefnogi ymgynghoriad  #MeddyliauIauoBwys Senedd Ieuenctid Cymru, sy'n edrych ar gefnogaeth iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru. seneddieuenctid.cymru/arolwg-iechyd-meddwl


Ar y cyfryngau cymdeithasol

Peidiwch ag anghofio @ ni ar y cyfryngau cymdeithasol.


Instagram

 

@seneddieuectidcymru

@welshyouthparliament


 Facebook

 

@seneddieuectidcymru

@welshyouthparliament


 Twitter

 

@seneddieuenctid

@welshyouthparl

Graffeg

Graffeg y cyfryngau cymdeithasol

Os hoffech chi gipio rhai o'n delweddau, tapiwch i agor y ddelwedd, ac yna tapiwch eto ac arbed eich lluniau.

Graffeg ar gyfer Instagram

Graffeg ar gyfer Facebook a Twitter

COFRESTRU

YMUNA Â’N RHESTR BOSTIO

Beth am gael y newyddion diweddaraf gan Senedd Ieuenctid Cymru?

Cofrestra ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru i gael gwybod am y newyddion, y digwyddiadau a’r cynnwys arbennig diweddaraf.