Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Dafydd Louis

Dafydd Louis

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Llamau

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl
  • Bwlio
  • Tlodi

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Dafydd Louis

Bywgraffiad

Datganiad yr Ymgeisydd: Rwyf yn angerddol am y materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu mewn cymdeithas, yr wyf yn angerddol am wleidyddiaeth ac yn credu y dylai ieuenctid gael llais yn y llywodraeth gan mai ni yw'r genhedlaeth nesaf, ac yn teimlo y dylai pobl ifanc gael dweud eu dweud am eu dyfodol a dyfodol eu gwlad. Rwy'n berson ifanc gonest ac yn gweld pob ochr ac amcan, rwy'n agored i bob barn ac nid wyf yn gwahaniaethu, buaswn yn sefydlu cyfrifon a fforymau cyfryngau cymdeithasol lle gallai pobl ifanc eraill anfon llythyrau ac argymhellion, ac yn ddienw pe baent am wneud hynny, buaswn yn annog pob person ifanc i gymryd rhan ac ychwanegu eu safbwyntiau a thynnu sylw at faterion sy'n bwysig iddyn nhw. Buaswn yn sefydlu cyfarfodydd hefyd. Rwy'n berson cymdeithasol a hoffwn ddysgu a darganfod syniadau newydd gan bobl eraill ac rwy'n teimlo y gallwn gynrychioli ieuenctid Cymru yn deg a chyfleu pwynt pawb.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Dafydd Louis