Sesiwn Codi Llais

Sesiwn Codi Llais

Ydych chi eisiau grymuso meddyliau ifanc ac annog trafodaethau ystyrlon?

Os felly, ein ‘Sesiwn Codi Llais’ newydd sbon – sy'n archwilio ein hymgynghoriad, ‘Fy Niwrnod Ysgol’ – yw’r fforwm perffaith i chi.

 


 

Beth sy tu mewn?

Sesiwn dan arweiniad llawn: Mae pecyn y Sesiwn Codi Llais yn eich arwain gam wrth gam, mewn modd esmwyth sy’n cynnig ffordd effeithiol o ymgysylltu â’r cwestiynau. 

Ymgysylltu â grwpiau ffocws: Paratoi pobl ifanc i arwain eu grwpiau ffocws eu hunain, rhannu eu syniadau, a chyfrannu at ymgynghoriad Senedd Ieuenctid Cymru, 'Fy Niwrnod Ysgol'. 

Effaith ledled y wlad: Mae’r Sesiwn Codi Llais yn ddelfrydol ar gyfer cynghorau ysgol sydd newydd eu hethol, ac yn cynnig cyfle unigryw i gyfrannu at sgwrs genedlaethol sy'n effeithio'n uniongyrchol arnoch chi. 

Hyblygrwydd a chynhwysiant: Boed yn eich ysgol, clwb ieuenctid, neu ymhlith ffrindiau, gellir addasu’r Sesiwn Codi Llais ar gyfer unrhyw leoliad. Fe allwch chi ei gwneud yn rhan naturiol o’ch gwersi, neu o weithgareddau eich clwb. 

Fideo mewnwelediad: Cewch ganfod y sgŵp mewnol gan Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru sydd ar y Pwyllgor Cwricwlwm Addysg ac Ysgolion. Bydd yn rhannu'r gwaith dylanwadol y mae wedi bod yn ei wneud. 

Ydych chi’n barod i fod yn rhan o rywbeth mwy?

Ewch ati i lawrlwytho ein 'Sesiwn Codi Llais' a gadael eich marc ar faterion sy'n effeithio arnoch chi, eich ffrindiau, a'ch dyfodol.

Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru fis Tachwedd hwn.