Sefydliadau Partner

Cwrdd â’n partneriaid

Cefnogir gwaith Senedd Ieuenctid Cymru gan ein sefydliadau partner.

Daw 20 o'r 60 Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru o'n partneriaid, i sicrhau cynrychiolaeth grwpiau amrywiol o bobl ifanc.

Ein partneriaid ar gyfer 2021 i 2023 yw: