Cyfarfod ein sefydliadau Partner

Ydych chi am ddod yn un o sefydliadau partner Senedd Ieuenctid Cymru?

Gall unrhyw fudiad, o unrhyw faint, o unrhyw ran o Gymru, wneud cais i fod yn sefydliad partner.

Bydd y Senedd yn ethol Senedd Ieuenctid Cymru yn 2021, a bydd yn cynnwys 60 o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.

Caiff 20 o'r 60 Aelod eu hethol gan sefydliadau partner er mwyn sicrhau bod grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn cael eu cynrychioli.