Adnoddau Addysg a Hyfforddiant

GWEITHGAREDDAU

Yn chwilio am syniadau am sut i hyrwyddo etholiad Senedd Ieuenctid Cymru?

Adnoddau

Digwyddiadau

LLAIS Y DYSGWR A'R CWRICWLWM NEWYDD

Ymunwch â ni am drafodaeth gydag arbenigwyr ac arweinwyr o’r sector addysg, a chyn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle iddynt drafod eu profiadau o fod yn rhan o waith Senedd Ieuenctid Cymru a’r cyswllt hirdymor â’r cwricwlwm newydd.

Pecynnau hyrwyddo

Archebwch eich pecyn hyrwyddo

Mae ein deunydd hyrwyddo yn cynnwys posteri, taflenni, llyfrynnau gwybodaeth a llawer rhagor.

Mae’r adnoddau hyn yn berffaith ar gyfer hyrwyddo’r etholiad mewn ffordd weladwy yn eich ysgol, eich coleg neu leoliad eich grŵp ieuenctid.

Anfonwch neges e-bost atom i archebu.