Ein gwaith

Trafod y materion sy’n bwysig i ti

Rydym yn tynnu sylw at y materion sy’n bwysig i ti ac yn eu trafod. Gweithio gyda’r rhai sydd â’r pŵer i newid pethau i bobl ifanc yng Nghymru.

Gwaith presennol

Beth ydyn ni’n rhoi sylw iddo?

Y  3 prif flaenoriaeth i ni yw:

  1. Ein Hiechyd Meddwl a'n Lles
  2. Yr Hinsawdd a'r Amgylchedd 
  3. Addysg a'r Cwricwlwm Ysgol.

Gwaith wedi’i gwblhau

Beth ydyn ni wedi’i ddarganfod?

Dere i weld beth rydyn ni wedi’i glywed gan bobl ifanc a beth rydyn ni eisiau i ddigwydd o ran y materion rydyn ni wedi edrych arnynt yn ystod ein tymor cyntaf (2018-2020).