Gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid

Gallwch ddarllen mwy am sut rydym yn gofyn i bobl gofrestru i bleidleisio a’r gofynion i bobl ifanc sydd am fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Gwybodaeth i Ysgolion a sefydliadau ieunctid

Gallwch gael yr holl wybodaeth am Senedd Ieuenctid Cymru yn ein canllaw.

Pecyn hyrwyddo