Cofrestru i bleidleisio

Pleidleisiwch yn etholiad Senedd Ieuenctid Cymru

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn chwyddo llais pobl ifanc yng Nghymru, o ran y materion sy’n bwysig i chi, ar lefel genedlaethol.

Os wyt ti rhwng 11 a 18 oed, ac yn mynd i’r ysgol neu’r coleg yng Nghymru, beth am fynd ati heddiw i gofrestru i bleidleisio? Dyma gyfle i benderfynu pwy sy’n dy gynrychioli di yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Cofrestra

Cofrestru i bleidleisio

Cyn y galli bleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru, bydd angen i ti gofrestru.

Galli gofrestru ar-lein ac mae’n cymryd llai na 5 munud.

Mae gen ti tan 5pm ar 12 Tachwedd 2021 i gofrestru. Dyma dy gyfle.

Dy ddewis

Defnyddio dy bleidlais

Ar 18 Hydref 2021 bydd modd i ti weld yr holl ymgeiswyr sy'n sefyll i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru lle rwyt ti'n byw.

Gelli di ddarllen gwybodaeth amdanynt a phenderfynu pa un sy’n cynrychioli’r ffordd rwyt ti’n meddwl ac yn teimlo am y materion sy’n bwysig i ti. 

Dy bleidlais

Bwrw dy bleidlais

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, byddwn yn anfon neges e-bost atat ar 1 Tachwedd 2021 gyda manylion am sut i bleidleisio.

Bydd modd pleidleisio ar-lein unrhyw bryd rhwng 1 Tachwedd 2021 a 22 Tachwedd 2021.


Cofrestru i bleidleisio heddiw

Dyma’r cyfle i ddweud dy ddweud am y pethau sy’n bwysig i ti.

Mae’n rhaid cofrestru cyn pleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru.


Gwybodaeth bellach

Eisiau dod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru?
Os oes diddordeb gyda ti mewn dod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, ac eisiau enwebu dy hun ar gyfer yr etholiad, bydd mwy o wybodaeth ar gael yma o fis Gorffennaf.

Diddordeb dod yn Sefydliad Partner i Senedd Ieuenctid Cymru?
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn un o Sefydliadau Partner Senedd Ieuenctid Cymru ac rydych am gael rhagor o wybodaeth neu adnoddau i ddysgu mwy am Senedd Ieuenctid Cymru, neu os hoffech ddweud wrthym am y materion sy'n effeithio arnoch chi ac yr ydych am i Senedd Ieuenctid Cymru eu trafod, bydd gwybodaeth ar gael yma yn fuan!