Mae’r canlyniadau wedi cyrraedd!

MAE DY LAIS YN BWERUS

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn rhoi cyfle i ti i ddweud dy ddweud am y pethau sy’n bwysig i ti yng Nghymru

Y Diweddaraf

Cymera ran

Pa faterion wyt ti am inni edrych arnynt?

Rydym yn edrych yn fanwl ar faterion sy’n effeithio ar fywydau a dyfodol pobl ifanc Cymru.

Rho wybod i ni ba dri mater sydd o’r pwys mwyaf i ti.

 

Cofrestru

YMUNA Â’N RHESTR BOSTIO

Beth am gael y newyddion diweddaraf gan Senedd Ieuenctid Cymru?

Cofrestra ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru i gael gwybod am y newyddion, y digwyddiadau a’r cynnwys arbennig diweddaraf.