MAE'N DECHRAU GYDA TI

MAE DY LAIS YN BWERUS

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn rhoi cyfle i ti i ddweud dy ddweud am y pethau sy’n bwysig i ti yng Nghymru

Dyweda dy farn

Pa faterion wyt ti eisiau i ni roi sylw iddynt?

Mae Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru’n edrych yn agos ar faterion sy’n effeithio ar fywydau a dyfodol pobl ifanc yng Nghymru.

Y tro diwethaf, fe wnaethom edrych ar Iechyd Meddwl, Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm, a Sbwriel a Gwastraff Plastig.

Pa bynciau ddylem ni eu hystyried y tro hwn?

Y Diweddaraf

Cofrestru

YMUNA Â’N RHESTR BOSTIO

Beth am gael y newyddion diweddaraf gan Senedd Ieuenctid Cymru?

Cofrestra ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru i gael gwybod am y newyddion, y digwyddiadau a’r cynnwys arbennig diweddaraf.