Ein Hiechyd Meddwl a'n Lles - SIC2

Rydym ni, Pwyllgor Iechyd Meddwl a Llesiant Senedd Ieuenctid Cymru, am glywed eich profiadau chi a'ch barn chi fel pobl ifanc yng Nghymru. Mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi blaenoriaethu Iechyd Meddwl a Llesiant fel un o dri maes blaenoriaeth iddi ganolbwyntio arno.

Symud y Pwyllgor yn eu blaen

Wedi hir ymaros, ddydd Sadwrn, 2 Gorffennaf 2022, cynhaliwyd cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf y Senedd Ieuenctid ers y panedmig! 

Y Pwyllgor hwn sy’n gweithio i’r terfyn amser tynnaf ar hyn o bryd oherwydd eu bod ar fin lansio ymgynghoriad! Cynhaliwyd sawl sgwrs ddifyr am geisio cyrraedd pobl Ifanc y tu allan i fyd addysg yn ogystal a’r tu mewn iddo, gan sicrhau fod ystyriaethau ynghylch hil, pa mor hir y mae pobl Ifanc yn dioddef poen iechyd meddwl a pha mor ddigonol yw’r gefnogaeth, yn faterion o bwys. Mae’r Pwyllgor yn edrych ymlaen at lansio eu ymgynhoriad o fewn y mis a rhoi iechyd meddwl o dan y chwyddwydr mewn trafodaethau ar stondiau’r Senedd yn y Sioe Frenhinol, a’r Eisteddfod Genedlaethol Nhregaron eleni.

Aelodau'r Pwyllgor