Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Samantha Ogbeide

Samantha Ogbeide

Aelod a Etholwyd gan Bartner

EYST

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Bwlio
  • Hunan-niweidio
  • Eich barnu yn ôl eich credoau

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Samantha Ogbeide

Bywgraffiad

Datganiad yr Ymgeisydd: Helpu pobl ifanc fel fi i fynd drwy heriau anodd a'u helpu i ddod o hyd i'r llais i siarad yn y gymuned hon yng Nghymru. Mae gan fy mam ei grŵp cymunedol ei hun o'r enw Cymuned Affricanaidd Wrecsam ac mae hi'n helpu miliynau o bobl ledled Cymru gyda'u trafferthion, ac felly’n ysbrydoli i wneud yr un peth. Ar hyn o bryd rwyf ar y cyngor ysgol sy'n fy ngwneud yn llais i flwyddyn 7. Rwy'n aelod gweithgar o ofalwyr ifanc. Rwy'n aelod o dîm clwb nofio Gogledd Cymru felly rwy'n credu gyda'r holl brofiad hwn y byddaf yn gallu gwneud fy ngorau i gynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Samantha Ogbeide