Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Bisan Ibrahim

Bisan Ibrahim

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl
  • Mynediad at gampfeydd ac ati am ddim
  • Achub ein hamgylchedd

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Bisan Ibrahim

Bywgraffiad

Datganiad Ymgeisydd:  Fy enw i yw Bisan Ibrahim. Rwy’n bymtheg mlwydd oed.

Rydw i’n sefyll yn etholiad Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwy’n berson ifanc hyderus ac angerddol sy’n teimlo’n gyffrous i gael i cyfle i gynrychioli safbwyntiau pobl ifanc.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, ac rydw i am fod yn aelod o’r Senedd Ieuenctid er mwyn helpu i ddatblygu dyfodol gwell i bawb ac i wneud gwahaniaeth o bwys.

Mae’n bwysig iawn i bobl ifanc gael llais ar lefel genedlaethol, a byddai cynrychioli pobl ifanc yn fy ardal yn fraint.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Bisan Ibrahim