Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Seth Burke

Seth Burke

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Tŷ Hafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwasanaethau cymdeithasol - i helpu teuluoedd
  • Trafnidiaeth Mynediad anabl ar y mwyafrif
  • Yr amgylchedd - Cymru lanach

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Seth Burke

Bywgraffiad

Datganiad yr Ymgeisydd: Rwyf am fod yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid i wneud Cymru'n lle mwy diogel a mwy gofalgar, a sicrhau nad oes neb ar y cyrion. Rwyf am helpu i greu cymdeithas decach a mwy cyfartal. Rwyf am helpu i wneud Cymru'n lanach ac yn fwy diogel i bobl ac i anifeiliaid

Bydd gennyf bolisi 'drws agored' ac rwy'n addo gwrando ar unrhyw un sy'n dymuno siarad â mi. Rwy'n hapus i wneud hyn ar-lein (gan fod pobl iau weithiau'n fwy cyfforddus yn defnyddio technoleg i gyfathrebu) neu'n bersonol.

Dylai pobl bleidleisio drosof fi gan fy mod yn anelu at wneud Cymru'n lle glanach, mwy gofalgar a mwy cynaliadwy i fyw ynddo.

Yn ddiweddar, cefais fy ethol yn gynghorydd blwyddyn yn yr ysgol, roeddwn yn allweddol i gynorthwyo fy ysgol i gadw ei statws Academi Apple drwy wirfoddoli i serennu mewn fideo, rwy'n wrandäwr da, rwy'n deg, yn onest ac rwy'n hoffi pobl!

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Seth Burke