Sgiliau bywyd yn y cwricwlwm

Dy baratoi at y bywyd sydd o't flaen?

Dylai'r sgiliau bywyd rwyt ti’n eu dysgu yn yr ysgol a'r coleg helpu i'th baratoi at y dyfodol. Ond pa mor dda mae'r rhain yn cael eu haddysgu ar draws Cymru?

Dyna pam mae angen dy help di arnon ni i ddeall ac edrych yn fanwl ar sgiliau bywyd yn y cwricwlwm dros y ddwy flynedd nesaf.

Cymer ran

Dyma sut wnaethoch chi ddylanwadu ar ein gwaith ar sgiliau bywyd yn y cwricwlwm.

Diolch i bob un ohonoch a gymerodd ran yn arolwg y Pwyllgor Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm. Pob un ohonoch a gwblhaodd yr arolwg ac a fynychodd ein digwyddiadau ar hyn, mae eich barn chi wedi helpu i greu'r adroddiad, sydd wedi'i weld gan Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg. Bydd yr adroddiad hwn yn dylanwadu ar sut mae'r cwricwlwm newydd; dechrau yn 2022, yn cael ei nodi. Darllenwch yr adroddiad isod.

 

Y newyddion diweddaraf