Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Shania Adams

Shania Adams

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Trafnidiaeth leol mewn ardaloedd gwledig
  • Gwasanaethau iechyd meddwl pobl ifanc
  • Darpariaeth a chyfleoedd gwasanaethau ieuenctid

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Shania Adams

Bywgraffiad

Datganiad ymgeisydd: Rwyf wir eisiau cael fy ethol i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru er mwyn i mi allu cynrychioli barn pobl ifanc sy'n dod o gymunedau yn y cymoedd ac sy'n mynychu darpariaeth a gwasanaethau gwaith ieuenctid. Rwy'n angerddol am sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed.

Rwy'n aelod o Fforwm Ieuenctid Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, a byddaf yn sicrhau fy mod i’n cynnwys y grŵp hwn o bobl ifanc fel bod lleisiau eu cymunedau yn cael eu clywed.

Rwyf am i bobl bleidleisio drosof i gan fy mod i’n onest, yn ddibynadwy, a gellir ymddiried ynof i rannu eu barn yn Senedd Ieuenctid Cymru. Credaf fod gen i’r sgiliau a'r profiad perthnasol i gynrychioli eu barn a bod yn ymgeisydd y gallent ddibynnu arno.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Shania Adams