Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Harrison Williams

Harrison Williams

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cefnogi a hyrwyddo busnesau annibynnol
  • Cosbau llymach a rheoliadau i berchnogion cŵn y mae eu ci yn ymosod ar dda byw - trwyddedu cŵn
  • Diogelu hawliau tramwy cyhoeddus

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Y Cyfarfod Llawn | 21/06/2023

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Harrison Williams

Bywgraffiad

Datganiad ymgeisydd: Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y Senedd oherwydd fel rhan o’m 12fed pen-blwydd fe wnes i ymweld â San Steffan ac rwyf wedi astudio gwleidyddiaeth ar wahanol gyrsiau yn ystod pandemig COVID-19. Hoffwn helpu i fynd i'r afael â'r materion allweddol yr wyf wedi'u codi a sicrhau bod fy llais a lleisiau pobl yn fy ardal yn cael eu clywed. Rwy'n aelod o'r Senedd Disgyblion yn Ysgol Gyfun Pontarddulais a gallaf ymgynghori â nhw ynghylch unrhyw faterion eraill yr hoffent iddynt gael eu codi.  Rwy'n mwynhau siarad yn gyhoeddus a gweithio fel rhan o dîm, ac rwyf wedi gwneud hyn ar sawl adeg yn ystod sgowtio, dadlau, ac wrth gynrychioli fy ysgol.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Harrison Williams