#FYNIWRNODYSGOL

Gallwch chi gefnogi ein harolwg #FYNIWRNODYSGOL trwy rannu'r holl wybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dyma bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau cefnogi’r ymgyrch.


Angen rhywbeth i ysbrydoli eich post?

Dyma rai pethau y gallwch eu defnyddio, neu eu newid i'w gwneud nhw'n eiddo i chi.

Rwyf wedi cymryd rhan yn arolwg #FYNIWRNODYSGOL Senedd Ieuenctid Cymru. Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan:

seneddieuenctid.senedd.cymru

Ydych chi’n credu bod digon o amser yn y diwrnod ysgol ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich llesiant?


Rwyf wedi dweud fy nweud yn arolwg #FYNIWRNODYSGOL Senedd Ieuenctid Cymru, dyma eich cyfle chi: seneddieuenctid.senedd.cymru

Rydym yn cefnogi ymgynghoriad #FYNIWRNODYSGOL Senedd Ieuenctid Cymru. Dweud eich dweud am eich diwrnod ysgol.

I ddysgu mwy ac i gymryd rhan, ewch i: seneddieuenctid.senedd.cymru


Ar y cyfryngau cymdeithasol

Peidiwch ag anghofio @ ni ar y cyfryngau cymdeithasol.


Instagram

 

@seneddieuectidcymru

@welshyouthparliament


 Facebook

 

@seneddieuectidcymru

@welshyouthparliament


 Twitter

 

@seneddieuenctid

@welshyouthparl

Graffeg

Graffeg y cyfryngau cymdeithasol

Os hoffech chi gipio rhai o'n delweddau, tapiwch i agor y ddelwedd, ac yna tapiwch eto ac arbed eich lluniau.

Graffeg ar gyfer Instagram

Graffeg ar gyfer Facebook a Twitter

 

COFRESTRU

YMUNA Â’N RHESTR BOSTIO

Beth am gael y newyddion diweddaraf gan Senedd Ieuenctid Cymru?

Cofrestra ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru i gael gwybod am y newyddion, y digwyddiadau a’r cynnwys arbennig diweddaraf.