Beth ddylem ni edrych arno nesaf?

MAE SENEDD IEUENCTID CYMRU YN GWEITHIO GYDA’R RHAI SYDD MEWN GRYM I WNEUD NEWIDIADAU AR GYFER POBL IFANC YNG NGHYMRU.

Pa faterion y dylai Senedd Ieuenctid Cymru eu hystyried nawr?

Dywed wrthym beth sy'n bwysig i ti a dy ardal leol.