Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Abbie Cooper

Abbie Cooper

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Abbie Cooper

Bywgraffiad

Rwyf am fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed. Ni, fel pobl ifanc, yw'r genhedlaeth sydd angen ei chlywed, ac mae'n bwysig bod pobl fel fi yn sicrhau bod gan bob un ohonom lais.

Rwy'n aelod o grŵp Gofalwyr Ifanc Torfaen, ac oherwydd hyn rwyf eisoes wedi cael cyfle i godi ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc ymhlith Aelodau Seneddol. Nid wyf yn ofni dweud fy nweud, ac rwy'n hapus i ymdrin ag unrhyw heriau sy'n codi. Fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn yn sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Rwy'n benderfynol ac yn frwdfrydig i sicrhau bod Cymru yn lle gwell i bobl ifanc. Fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddaf yn gwneud yn siŵr nad wyf yn gadel unrhyw un i lawr.

Digwyddiadau calendr: Abbie Cooper