Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Betsan Roberts

Betsan Roberts

Gogledd Caerdydd

Roedd Betsan yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Betsan Roberts

Bywgraffiad

Roedd Betsan yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei datganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • addysg am y gymuned lgbtq+
  • gostwng yr oed pleidleisio
  • diogelwch beics ar y ffyrdd

Rwy'n sefyll gan mod i'n credu bod hi'n bwysig bod ganddom ni fel pobl ifanc lais, buaswn yn fodlon dweud fy nweud ac codi llais dros rheini sydd falle rhy swil i neud dros ei hunain. Rwyn berson sy'n gwenu yn aml ac felly hoffwn feddwl bod hynny yn gwneud fi'n hawdd i siarad iddi.

Rwyn hapus i siarad o flaen pobl ac dal fy nhir os oes angen. Petawn yn cael fy ethol buaswn yn sefyll fyny drost pobl ifanc yr ardal i sicrhau y dyfodol gorau i ni fel plant.

I wneud yn siwr eich bod yn cael ei cynrychioli mewn ffordd teg mi fyswn yn gosod ffyrf dros cyfryngau cymdeithasol penodol ar gyfer y rol fel bod pawb yn gallu cael ei dweud ac mi fyddwn yn ceisio cyflawni yr hyn i'r gorau o fy ngallu.

Byddai pleidlais i mi yn bleidlais dros bawb, yn ffordd o gael ein lleisiau wedi ei glywed yn ffordd o gael tegwch i ni fel pobl ifanc Cymru.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Betsan Roberts