Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Emily Kaye

Emily Kaye

Llanelli

Roedd Emily yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Emily Kaye

Bywgraffiad

Roedd Emily yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei datganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl myfyrwyr
  • Gwahaniaethu ar sail crefydd a hil
  • Addysg sgiliau bywyd

Hoffwn fod yn aelod o’r Senedd Ieuenctid am nifer o resymau. Rwy’n awyddus i wneud gwahaniaeth, a helpu i greu dyfodol gwell i bawb o fy nghwmpas. Rwyf am weld pobl yn rhoi’r gorau i gredu eu bod yn rhy ifanc neu’n ddi-bŵer i wneud newid. Mae angen gwneud llawer o bethau, ac rwyn barod i ymdrechu i wneud i hynny ddigwydd.

Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc drwy rannu’r gair ar y cyfryngau cymdeithasol ac ymweliadau drwy gymuned yr ysgol ag ysgolion eraill. Fy sgiliau sy’n fy ngwneud yn dda ar gyfer y swydd hon yw fy mod yn ddibynadwy, yn hyderus, yn meddu ar sgiliau gweithio mewn tîm, o natur weithgar, yn onest, yn barod am her ac yn amyneddgar. Rwy’n rhaglaw, roeddwn yn gapten blwyddyn, ac wedi cynrychioli’r cyngor ysgol am 3 mlynedd, ac rwy’n aelod gweithgar o’r gymuned leol a’r ysgol.

Dylai rhywun bleidleisio drosaf gan fy mod yn barod i fod y person hwnnw sy’n gwrando ac yn wynebu eich problemau a phryderon yn ymarferol er mwyn gwneud Cymru yn lle gwell i ni gyd fyw ynddo.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Emily Kaye