Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Ifan Wyn Erfyl Jones

Ifan Wyn Erfyl Jones

Ynys Môn

Roedd Ifan yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Prynhawn da, bawb. Mae bod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yn y misoedd diwethaf wedi bod yn fraint, a dwi wedi cael gwneud ffrindiau efo’r bobl ifanc anhygoel yma. Yn rhanbarth y gogle...

Y Cyfarfod Llawn | 26/06/2019

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Ifan Wyn Erfyl Jones

Bywgraffiad

Roedd Ifan yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Lles Cymdeithasol
  • Gwasanaethau Iechyd
  • Yr Iaith Gymraeg

Mae yna 200,000 o blant mewn tlodi yng Ngymru, miloedd mwy efo problemau iechyd meddwl, ac eraill yn cael trafferth i dalu am eu pas bws. Ac y peth gwirion? Does ganddom ni ddim llais. Dylech bledleisio amdanaf fi oherwydd byddwn yn gwneud yn siwr bod llais pawb yn cael ei glywed yn cynnws lleiafrifoedd. Ni chewch eich anwybyddu mwyach os bledleisiwch amdanaf fi.

Pam fy mod yn sefyll? Oherwydd rwyf eisiau gwneud gwahaniaeth ac helpu eraill i wneud Cymru yn wlad cydradd i bawb. Rwyf am wneud yn siwr bod llais pobl ifanc Môn yn cael ei glywed yn y Senedd. Sut bydd fy llais yn cael ei glywed? Bydd yn bosib fy e-bostio a chysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol i gyd fel bod rhoi eich barn yn syml a chyflym. Byddwn hefyd yn cynnal cyfarfodydd yn aml fel fy mod yn gallu dod wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc Môn a dangos fy mod yn berson sydd yn meddwl am bawb - nid aelod anweledol ar lein.

Rwyf yn gyfeillgar ond yn hyderus ac am wneud yn siwr bod lleisiau pobl ifanc Môn yn cael ei glywed yn glir yn y senedd.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 -

Digwyddiadau calendr: Ifan Wyn Erfyl Jones