Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Kelsey Hannah Brookes

Kelsey Hannah Brookes

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Talking Hands

Roedd Kelsey yn Aelod o Ail Senedd Ieuenctid Cymru o 2021 i Mawrth 2023.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Kelsey Hannah Brookes

Bywgraffiad

Roedd Kelsey yn Aelod o Ail Senedd Ieuenctid Cymru o 2021 i Mawrth 2023.

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Deddfau i amddiffyn bridio cŵn
  • Iaith Arwyddion Prydain ar y Cwricwlwm Cenedlaethol:
  • Cynhyrchion mwy cynaliadwy

Hoffwn fod yn aelod o’r senedd ieuenctid oherwydd credaf y byddai'n brofiad gwych ac rwy'n angerddol iawn am bethau, credaf fy mod yn ymgeisydd gwych i helpu i wneud newid ar gyfer dyfodol gwell.

Byddaf bob amser yn gwrando ar farn pobl eraill ac yn eu parchu hyd yn oed os ydynt yn wahanol i'm barn i.

Byddaf yn gofyn i amrywiaeth o grwpiau o bobl ifanc beth sydd ar eu meddwl, beth yw eu barn a'u pryderon, i sicrhau bod eu barn yn cael ei hystyried ac fel eu bod yn cael eu clywed.

Credaf y byddwn yn gwneud aelod da o’r senedd ieuenctid oherwydd fy mod yn angerddol, yn garedig, yn ystyriol o farn pobl eraill, yn ofalgar ac yn parchu barn pobl eraill. Rwy'n credu mewn cydraddoldeb a bod pawb yn haeddu cael eu clywed.

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Kelsey Hannah Brookes