Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Levi Rees

Levi Rees

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Levi Rees

Bywgraffiad

Dyma'r tri maes yr wyf wedi'u dewis oherwydd mae ganddynt neges bersonol nid yn unig i bobl ifanc ledled Cymru ond maent yn berthnasol i fi hefyd.

Fel rhywun sydd wedi derbyn gofal ac sydd wedi bod drwy'r system ofal, credaf fod yr addewidion hyn yn bwysig. Fel plentyn sydd wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol, hoffwn rannu fy mhrofiadau.

Hefyd, hoffwn siarad ar ran pobl ifanc oherwydd nid ydym wedi cael cyfle i siarad a faterion o'r fath ar y lefel hon hyd yma.

Digwyddiadau calendr: Levi Rees