Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Todd Murray

Todd Murray

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | 20/11/2019

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | 20/11/2019

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg | 20/11/2019

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Todd Murray

Bywgraffiad

Hoffwn redeg dros Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn credu bod gyda fi’r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i gynrychioli'r ifanc yn fy Etholaeth. Os caf i fy ethol, byddaf yn siarad â phobl ifanc yn fy ardal trwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r ebost, a hefyd cyfarfodydd rheolaidd gyda Chynghorau Ysgol lleol a Chyngor Ieuenctid yr ardal. 

Fel aelod o gyngor Ieuenctid Pen-y-bont, fy Nghyngor Myfyrwyr yn yr ysgol a gwahanol sefydliadau eraill fel clwb achub bywyd y Sger, rwy'n credu fy mod wedi ennill y sgiliau sydd eu hangen i gynrychioli'ch barn chi i'r Senedd Ieuenctid. Rwyf wedi cynrychioli yr elusen LATCH mewn cystadleuaeth first give, lle wnes i fel arweinydd tîm ennill £1000 iddyn nhw diolch i fy ngwaith grŵp mewn siarad cyhoeddus. Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn llawer o gystadlaethau dadlau ac rwy'n siŵr y gallaf gynrychioli a dadlau drosoch yn y Senedd Ieuenctid. 

Rwy’n credu nid yn unig fod gyda fi’r cymwysterau i wneud y rôl hon oherwydd fy mhrofiad, ond hefyd oherwydd byddaf yn gwrando ar y safbwyntiau sydd gyd chi a’u cynrychioli a'u hamddiffyn nhw yn angerddol yn y senedd ieuenctid, mwy na’r rhan fwyaf o ymgeiswyr oherwydd byddaf yn gwerthfawrogi eich barn.

Digwyddiadau calendr: Todd Murray