Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Tommy Church

Tommy Church

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Tommy Church

Bywgraffiad

Byddwn yn mwynhau'r cyfle i fod yn aelod o’r WYP, gan fy mod yn teimlo ei bod yn bwysig i bobl ifanc Merthyr a Rhymni gael cynrychiolydd crwn yn siarad drostyn nhw ac yn gwneud newid i'n dyfodol. Rwy'n ddigon ffodus i fod yn ddysgwr yn Ysgol Uwchradd Pen-y-dre ac yn ddiweddar, enillais i Wobr Addysgu Pearson am ein cysylltiadau â rhieni a'r gymuned. Mae dysgwyr Pen-y-dre yn ffodus i gael cyfleoedd lle rydym yn gweithio'n agos gyda'n cymuned ac mae gennym ddigon o gyfleusterau i gynnal cyfarfodydd a digwyddiadau cymunedol.

Fel myfyriwr Drama TGAU, rwyf wedi cymryd rhan mewn llawer o gynyrchiadau. Rwy'n hyderus wrth baratoi ar gyfer tyrfaoedd mawr a’u hannerch nhw ac rwy'n manteisio ar bob cyfle i wneud gwahaniaeth i fy ysgol a'r bobl ifanc yma.

Rwyf bob amser wedi bod yn aelod gwerthfawr o Senedd Myfyrwyr hynod weladwy Pen-y-dre. Rwyf wedi gwneud fy ffordd i fyny o gynrychiolydd dosbarth, i gynrychiolydd blwyddyn ac erbyn hyn rwyf wrthi’n paratoi fy nghais i fod yn Brif Fachgen.

Dylai pobl bleidleisio drostof fi am fy mod yn hawddgar, yn wrandäwr da a phan fydd gen i gynllun, rwy'n benderfynol o'i gyflawni yn brydlon ac yn berffaith.

Digwyddiadau calendr: Tommy Church