Gwylio: Hawl i Holi Pobl Ifanc

Cyhoeddwyd 31/08/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 31/08/2022   |   Amser darllen munudau

 

Mae iechyd meddwl, yr hinsawdd a'r amgylchedd, a'r hyn sy'n cael ei addysgu yn yr ysgol i gyd yn faterion pwysig sy'n effeithio ar bobl ifanc, materion y mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi dewis ymchwilio iddynt yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Yn ystod y Sioe Frenhinol eleni, bu panel o bobl ifanc, a dderbyniwyd gan Melanie Owen, yn archwilio pam mae'r materion hyn yn bwysig iddynt, yr heriau a wynebir a chyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc mewn cymunedau gwledig.

Cynhaliwyd y digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid mewn partneriaeth â Senedd Ieuenctid Cymru, S4C a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.