Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Bartosz Pawel Firmaty

Bartosz Pawel Firmaty

Wrecsam

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl
  • Iechyd
  • Yr amgylchedd

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Bartosz Pawel Firmaty

Bywgraffiad

Datganiad Ymgeisydd: Credaf y dylai'r senedd edrych ar y materion sy'n effeithio ar yr ieuenctid y dyddiau hyn, ac a fydd yn parhau i effeithio arnom drwy weddill ein hoes. Credaf y dylem ddysgu sut i wynebu'r problemau hyn cyn gadael yr ysgol. Credaf hefyd efallai bod gennym atebion a gallem helpu i atal newid yn yr hinsawdd, gan mai dyma ddylai fod yn brif flaenoriaeth i fynd i'r afael â'r her hon. Credaf y dylid rhoi pobl yn y sefyllfaoedd hyn i helpu i effeithio ar ein bywydau nawr a thuag at y dyfodol, gan y byddwn nid yn unig yn mynd i'r afael â phroblemau nawr, ond yn helpu gyda phroblemau yfory, sef, yn bwysicaf oll, newid yn yr hinsawdd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Bartosz Pawel Firmaty