Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Caitlin Stocks

Caitlin Stocks

Welsh Youth Parliament Activities

More information and calendar events

Gwybodaeth fanwl: Caitlin Stocks

Bywgraffiad

Rwy'n gwybod pa gefnogaeth a systemau sydd yno trwy brofiad. Mae hyn wedi effeithio ar fy mywyd ac wedi gwneud i mi weld bywyd fel a ag y mae go iawn. Rwy'n angerddol ynglŷn â gwneud pethau'n iawn nid yn unig i mi fy hun ond i eraill o fy nghwmpas.

Hoffwn weld dyfodol i mi yn y 5 mlynedd nesaf ond y realiti i mi a llawer o bobl eraill yw ein bod yn gweld ein dyfodol yn nhermau ein pryd nesaf, gwely cynnes a tho uwch ein pen, neu rydym yn teimlo nad oes gennym ddyfodol o gwbl.

Rwy'n berson unigol, ond nid wyf ar fy mhen ei hun. Mae pobl sy'n sefyll o fy amgylch yn rhannu llawer o'r un materion â fi, ond nid ydym yn cael ein clywed. Nid siarad drosof fi fy hun yn unig ydw i, ond dros lawer o bobl eraill nad yw eu lleisiau wedi'u clywed eto.

Ni allwch newid ein gorffennol ond gallwch lunio ein dyfodol!

Digwyddiadau calendr: Caitlin Stocks