Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Caleb Rees

Caleb Rees

Welsh Youth Parliament Activities

More information and calendar events

Gwybodaeth fanwl: Caleb Rees

Bywgraffiad

Rwyf am fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid oherwydd bod gwleidyddiaeth yn rhan mor bwysig o'r gymdeithas. Rwy'n teimlo fel bod angen hybu hyn ymhlith pobl ifanc Cymru, yn enwedig yng nghefn gwlad. Mae ein llais ni yr un mor bwysig a phawb arall ac er nad ydyn ni yn medru pledleisio, rwy'n gobeithio bydd hyn yn newid yn y dyfodol agos. Yn y genhedlaeth yma, mae gwefannau cymdeithasol yn hanfodol i'r ffordd rydym ni'n cyfathrebu, byddaf yn sicrhau bod grwpiau a fforymau gwahanol i bobl ifanc Ceredigion lleisio ei barn. Byddaf hefyd yn cynnal cyfarfodydd a sgyrsiau misol mewn wahanol lefydd yng Ngheredigion er mwyn clywed llais pob un.

Fe ddylai pobl ifanc Ceredigion bledleisio amdanaf oherwydd byddaf yn brwydro am rai o bynciau llosg Cymru modern ac yn ymladd gyda hawliau'r ieuenctid mewn golwg pob tro. Mae fy mhersonoliaeth yn un cadarn ac hyderus sy'n barod i ymladd fy nghornel bob tro. Rwy'n aelod ffyddlon o'r mudiad ffermwyr ifanc ac yn cystadlu mewn cystadleuthau siarad cyhoeddus ar lefelau Ceredigion a Chymru ac felly wedi ennill profiad o siarad yn gyhoeddus gyda nifer o bobl.

Digwyddiadau calendr: Caleb Rees