Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Callum Schembri

Callum Schembri

Aelod a Etholwyd gan Bartner

NYAS

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ymwybyddiaeth o faterion LGBTQIA+
  • Materion niwrogyfeiriol sy'n effeithio arnynt
  • Effaith Newid Hinsawdd ar ein planed.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Callum Schembri

Bywgraffiad

Datganiad ymgeisydd: Fy enw i yw Callum, ac ro’n i’n 15 oed ym mis Rhagfyr 2022.  Rwy wedi bod yn ymwneud â’r Senedd Ieuenctid ers haf 2022 ac fe hoffwn fod yn gynrychiolydd arni oherwydd mae gennyf angerdd dros newid ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal. Rwy wedi bod ynghlwm wrth lawer o brosiectau gwahanol fel aelod o Bright Sparks a’r YPAG, rwy’n mwynhau bod yn rhan o weithgareddau ac yn teimlo y byddwn yn gynrychiolydd o fri dros eich barn chi ac eraill os byddwch chi’n rhoi’r cyfle i mi.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/03/2023 -

Digwyddiadau calendr: Callum Schembri