Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Carys Thomas

Carys Thomas

Aelod a Etholwyd gan Bartner

National Youth Advocacy Service (NYAS)

Roedd Carys yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Carys Thomas

Bywgraffiad

Roedd Carys yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei datganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau
  • Gwella gwasanaethau a deilliannau ledled Cymru i bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal
  • Problemau iechyd meddwl ac emosiynol

Fy enw i yw Carys Thomas, rwy'n 15 mlwydd oed, ac rwy'n byw yng Nghaerdydd. Rwy'n falch iawn o fod wedi cael fy newis gan bobl ifanc o'r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda phobl ifanc eraill ar y materion pwysig sy'n effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru; rwy'n teimlo'n arbennig o angerddol ynglŷn â sicrhau bod pobl ifanc yn gallu gwireddu eu hawliau, ac i wella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ifanc ledled Cymru sydd â phrofiad o ofalu, ac i'r rhai sydd wedi profi problemau emosiynol ac iechyd meddwl.

Rwy'n edrych ymlaen at wrando ar safbwyntiau ehangach pobl ifanc a'u cynrychioli yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 -

Digwyddiadau calendr: Carys Thomas