Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Casey-Jane Bishop

Casey-Jane Bishop

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Barnardo's Cymru

Roedd Casey-Jane yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Casey-Jane Bishop

Bywgraffiad

Roedd Casey-Jane yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei datganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl
  • Ieuenctid LHDT
  • Gwrth-fwlio

Rwyf am fod yn aelod or senedd ieuenctid gan fy mod in teimlo'n gryf iawn am y materion rwyf i wedi ysgrifennu amdanyn nhw uchod ac rwyn dwlu ar le rwy'n byw ac os gallaf helpu fy nghymuned mewn unrhyw ffordd byddaf yn gwneud hynny.

Pe bawn i'n cael fy newis i fod yn rhan o'r senedd ieuenctid, byddwn in casglu safbwyntiau pawb ar unrhyw beth rwyn ei drafod.

Byddaf in cynnal arolygon ar-lein, ac yn ymweld ag ysgolion i gynnal arolygon rhai sydd am gael llais, a byddwn i hefyd yn trefnu cyfarfodydd i drafod gwahanol bethau, byddwn i'n gweithio'n galed iawn i roi llais i bawb drwyr cyfrwng a gefais i gan fy mod in gwybod sut mae'n teimlo heb fod ag un.

Rwy'n wrand da, rwy'n hynod o angerddol am yr hyn rwy'n ei wneud, rwyf hefyd yn llysgennad Ieuenctid ar gyfer Bullieout. Dylai pobl bleidleisio drosof i gan fy mod i'n gweithio'n galed iawn ac ni fyddaf yn ildio heb frwydro.

Rwyn ystyriol iawn ac os byddaf in anghywir, byddaf yn dweud fy mod in anghywir, ond os wyf i'n gwybod fy mod yn iawn byddaf yn mynegi hynnyn glir.

Digwyddiadau calendr: Casey-Jane Bishop