Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Gwion Rhisiart

Gwion Rhisiart

Caerdydd Canolog

Roedd Gwion yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Diolch, Llywydd. Mae’n fraint gallu cynrychioli pobl ifanc Canol Caerdydd unwaith eto, ac mae’n eithaf anodd credu bod dwy flynedd wedi mynd heibio ers ein cyfarfod cyntaf cenedlaethol, l...

Y Cyfarfod Llawn | 24/02/2021

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Gwion Rhisiart

Bywgraffiad

Roedd Gwion yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Prentisiaethau/Swyddi i bobl ifanc
  • Yr Iaith Gymraeg mewn ysgolion
  • Trafnidiaeth Ysgol Diogel a Safonol

Dwi eisiau bod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru er mwyn cynrychioli barn ieuenctid Cymru. Yn ogystal a hyn, dwi eisiau eu cynrychioli er mwyn i nhw gael llais teg yn newisiadau'r Senedd Ieuenctid. Mi fyddai'n cynnal cyfarfodydd cyson gyda etholwyr, yn ogystal a holiaduron ar-lein er mwyn clywed eu llais. Ar ôl clywed eu barn, mi fyddai'n brwydro dros eu llais yn y Senedd Ieuenctid.

Dylsai pobl ifanc fy etholaeth bleidleisio drostai gan fy mod gyda dealltwriaeth mawr o wleidyddiaeth a sut mae'r Senedd yn gweithio. Hefyd, dwi wedi cynrychioli'r ysgol yng Nghyngor Ieuenctid Caerdydd, yn ogystal a Chynhadledd y Gymanwlad.

Yn olaf, rydw i wedi gwneud prosiectau helpu'r gymuned LGBTQ+, yn cynnwys prosiect ffilm Iris, a prosiect ysgolion De Cymru. Rwy'n ddinesydd weithgar, ac rwy'n cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn y gymuned, fel gwirddfodoli yn Ambiwlans St Ioan, a chodi arian i elusen. Dwi’n gwneud cymorth cyntaf yn rheolaidd, gan wirddfoddoli yn yr athletau, gwyliau bwyd a mwy. Yn ogystal a hyn, dwi wedi codi arian ar gyfer nifer o elusennau, yn yr ysgol, ac yn allgyrsiol.

Yn olaf, dwi'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y byd gwleidyddol, ac bydd hyn yn fy elwa'n fawr.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Gwion Rhisiart