Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Ifan Price

Ifan Price

Dwyfor Meirionnydd

Roedd Ifan yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Ifan Price

Bywgraffiad

Roedd Ifan yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cryfhau Hawliau Gweithle Pobl Ifanc
  • Gwella Trafnidiaeth Cyhoeddus
  • Pynciau yn fwy perthnasol/cyfoes

Ifan Price o Gricieth ydw i ac rwyf ar fy mlwyddyn olaf yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli. Mae gen i ddiddordeb byw mewn gwleidyddiaeth a hoffwn fanteisio ar y cyfle mae Cynulliad Ieuengtid Cymru yn ei roi i mi wella fy ardal a dysgu mwy am y byd gwleidyddol. .

Tydi siarad yn gyhoeddus a lleisio barn ddim yn ddieithr i mi – rwyf wedi bod yn gadeirydd Cyngor Ysgol yn y Cynradd a’r Uwchradd. Dros y blynyddoedd rwyf wedi dysgu sgiliau hanfodol i wneud yn siwr bydd eich llais chi yn cael ei glywed yn Cynulliad Ieuenctid ac ar lwyfan genedlaethol.

Fy mlaenoriaeth i fydd

1. Cryfhau a gwella hawliau pobl ifanc wrth iddyn nhw ymgymryd a swyddi ar benwythnosau/cyfnod gwyliau

2. Gwella trafnidaieth cyhoeddus

3. Addasu cwricilwm ysgolion i roi mwy o sylw i iechyd meddwl, sgiliau hanfodol bywyd, sgyrsiau gyrfaoedd, iechyd rhyw a.y.y.b

O gael fy ethol fy mwriad ydi ymweld a’r ysgolion yn fy etholaeth, a chadw cyswllt cyson ac agos gyda chi am eich pryderon, syniadau ac awgrymiadau. Hefyd bydd fy e-bost a cyfrifon cymdeithasol ar agor ar gyfer unrhyw awgrymiadau a chwestiynau.

Fel mae’r dywediad Saesneg yn mynd; ‘The Price Is Right’.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Ifan Price