Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Laine Woolcock

Laine Woolcock

Ogwr

Roedd Laine yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Laine Woolcock

Bywgraffiad

Roedd Laine yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei datganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i fyfyrwyr
  • Rhaglenni bwyta'n iach mewn ysgolion
  • Mwy o gyllid i ymddiriedolaethau natur

Laine Woolcock ydw i ac rwy wedi bod yn byw gydol fy oes yn etholaeth Ogwr. Drwy dyfu i fyny yn Ogwr, mae gen i ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad pendant o'r materion sydd o bwys i’r genhedlaeth iau yn ein cwm ni. Hoffwn gynrychioli Ogwr oherwydd fy mod yn credu’n bendant mewn cynrychiolaeth gyfartal i bobl ifanc ac yn gadarn yn fy mhenderfyniad i ddod â newid go iawn a blaengar i'n cenhedlaeth ifanc. Mae gen i frwdfrydedd naturiol ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus ac, fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddaf yn blaenoriaethu'r materion sy’n bwysig i’n cenhedlaeth ifanc. Dyna pam rwyf wedi dewis gwneud cludiant cyhoeddus, addysg a'r amgylchedd yn ganolbwynt i fy ymgeisyddiaeth a fy ngwaith yn y senedd yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau bod barn fy etholwyr yn cael ei chynrychioli'n deg, byddaf yn cynnal digwyddiadau lle gallan nhw rannu eu barn a'u syniadau ynglŷn â materion cyfoes. Byddaf wedyn yn rhoi blaenoriaeth i gynrychioli'r farn hon yn y senedd. Credaf y gallwn gyflawni pethau gwych pan fyddwn yn gwrando ar bobl eraill ac mae hyn yn sgil fydd yn fy marn i’n fy ngwneud i’n gynrychiolydd da i bobl ifanc, os byddaf yn ffodus i gael fy ethol.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Laine Woolcock