Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Marged Lois Campbell

Marged Lois Campbell

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Roedd Marged yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Marged Lois Campbell

Bywgraffiad

Roedd Marged yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei datganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwella’r gefnogaeth i iechyd meddwl
  • Creu Cymru ddi-blastig
  • Sefydlu grant gwisg ysgol blynyddol

Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth a hoffwn weld mwy o leisiau pobl ifanc yn cael eu clywed ar blatfformau ehangach. Os caf fy ethol byddaf yn ymgynghori’n eang â phobl ifanc fy ardal drwy greu fforwm a fyddai’n cwrdd yn dymhorol er mwyn iddynt gael y cyfle i gyflwyno syniadau neu leisio’u barn am yr hyn sy’n eu poeni ac yna bwydo hyn nôl i’r Senedd Ieuenctid. Pleidleisiwch drosto i oherwydd byddaf yn sicrhau y bydd y Senedd  yn gweithredu dros hawliau pobl ifanc yn ogystal â gweithio i wella’r gefnogaeth a roddir i’r rheiny sy’n dioddef iechyd meddwl.

Yn ychwanegol at hyn byddai’n ceisio creu perthynas dda gyda Senedd Ieuenctid yr Alban gan ddysgu wrth eu harferion da nhw. Mae gennyf sgiliau cyfathrebu da iawn yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rwy’n berson creadigol sy’n gweithio’n dda fel aelod o dîm ond rwyf hefyd yn hyderus i arwain pan fo angen. Fy mlaenoriaethau fel Aelod o’r Senedd Ieuenctid fyddai gwella sefyllfa iechyd meddwl drwy sefydlu pwyllgorau lles ym mhob ysgol a choleg, anelu at Gymru ddi-blastig drwy leihau gwerthiant poteli plastig ym mhobman a sefydlu grant blynyddol er mwyn sicrhau bod gwisg ac adnoddau ysgol yn fforddiadwy i bawb.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Marged Lois Campbell