Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Rhys Rowlandson

Rhys Rowlandson

De Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl ieuenctid
  • Gweithgareddau ieuenctid
  • Cyllido addysg

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Rhys Rowlandson

Bywgraffiad

Datganiad yr ymgeisydd: Rwy’n angerddol am greu cymdeithas deg lle mae pawb yn cael eu trin yn gyfartal ac yn meddu ar yr un cyfleoedd a llais ar faterion cyfoes.  Yn hynny o beth, byddwn yn mwynhau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ac fe fyddwn yn sicrhau fy mod yn defnyddio'r swydd yn ddoeth i siarad â chymaint o bobl ifanc yn fy ardal â phosibl, er mwyn i mi allu deall y materion perthnasol, a chyflwyno eu hachos gerbron Senedd Cymru.

Roeddwn yn gynghorydd ysgol ar ddau achlysur yn fy ysgol gynradd, ac fe roddodd hynny sgiliau da i mi o ran cyfathrebu a gweithio gydag eraill i gyflawni ein nodau.

Rwy'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn dadleuon yn yr ysgol, yn ogystal â gyda fy ffrindiau am broblemau’r oes sydd ohoni ac yn teimlo y gallaf gyfleu fy safbwynt yn dda, ond fy mod yn gallu ystyried safbwyntiau eraill hefyd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Rhys Rowlandson