Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Ubayedhur Rahman

Ubayedhur Rahman

Gorllewin Abertawe

Roedd Ubayedhur yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Ubayedhur Rahman

Bywgraffiad

Roedd Ubayedhur yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2018 i 2021.

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Dim digon o arian mewn addysg
  • Dim digon o arian yn y GIG
  • Dylid defnyddio cynnyrch lleol

Rwy'n credu y byddwn i'n aelod da, oherwydd mae gen i lawer i gyfrannu at Senedd Ieuenctid Cymru, megis atebion ymarferol a fydd yn hawdd i'w gweithredu a ddylai helpu i fynd i'r afael â'r materion hynny y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae gen i brofiad mewn arweinyddiaeth gan fy mod yn bennaeth yr Eco-bwyllgor am ddwy flynedd yn fy ysgol gynradd. Rwy'n Gymro Bangladeshi sy’n golygu y buaswn i’n gaffaeliad gwerthfawr oherwydd fy ngallu i gyfleu barn yr ieuenctid amrywiol i'r senedd. Yn ogystal â hyn, mae fy ysgol yn fy nghanmol am fy ngallu i ddadlau a pherswadio, sef sgiliau a all gael eu defnyddio yn y senedd.

Yn fy marn i, dylai pobl bleidleisio drosof fi oherwydd byddaf yn llais i’w pryderon a'u materion yn y senedd. Gallaf wrando ar safbwyntiau a syniadau pobl a gweithio gyda nhw. Hefyd, gallaf gymryd beirniadaeth adeiladol oddi wrthynt a gweithio gyda nhw. Rwy'n dysgu’n gyflym a gallaf addasu i sefyllfaoedd newydd. Yn ogystal, gallaf weithio fel unigolyn, ond pan fo angen, rwyf hefyd yn fedrus mewn gwaith tîm.

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021

Digwyddiadau calendr: Ubayedhur Rahman