Ymgeiswyr

YMGEISWYR

Daeth etholiad Senedd Ieuenctid Cymru i ben ar 22 Tachwedd 2021.

Mae’r pleidleisiau wrthi’n cael eu cyfrif, a byddwn yn cyhoeddi’r Aelodau newydd cyn bo hir! Yn y cyfamser, gallwch edrych pwy sy’n sefyll i gael eu hethol lle bynnag yr ydych chi’n byw.

Etholaethau

POB ETHOLAETH

Gwybodaeth am yr holl ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad yn eich ardal chi.