ETHOLAETHAU GOGLEDD CYMRU

Dewis dy etholaeth i weld yr ymgeiswyr sy'n sefyll i gael eu hethol i Senedd Ieuenctid Cymru.