Cymryd Rhan

Nid dim ond ‘gwleidyddiaeth’ yw hyn.

Mae hyn yn ymwneud â’n hamgylchedd, ein hysgolion, ein hiechyd...mae’n ymwneud â phopeth sy’n bwysig.

GWEITHREDWCH!

Helpa ni i rannu’r neges!

Helpa ni i gyrraedd mwy o bobl ifanc yng Nghymru drwy rannu gwybodaeth am Senedd Ieuenctid Cymru.

Gall fod yn rhywbeth mor syml â’n dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol, neu rannu rhai o’n hadnoddau – mae unrhyw gam rwyt ti’n ei gymryd yn ein helpu i rannu’r neges.

Cofrestru

YMUNA Â’N RHESTR BOSTIO

Beth am gael y newyddion diweddaraf gan Senedd Ieuenctid Cymru?

Cofrestra ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru i gael gwybod am y newyddion, y digwyddiadau a’r cynnwys arbennig diweddaraf.