Cysylltu â Senedd Ieuenctid Cymru

Cysylltu â Senedd Ieuenctid Cymru

Llenwch y ffurflen isod a bydd rhywun yn cysylltu â chi maes o law.

*Meysydd gofynnol

Nodwch fanylion eich ymholiad a sut y gallwn eich helpu isod.

Eich diddordeb mewn gwleidyddiaeth

Er mwyn i ni gael dealltwriaeth well ohonoch, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech ein helpu drwy ddewis y categori sy'n rhoi’r disgrifiad gorau o’ch lefel diddordeb a dealltwriaeth wleidyddol.

Eich diddordeb mewn gwleidyddiaeth