Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Greta Evans

Greta Evans

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Greta Evans

Bywgraffiad

Fy enw i yw Greta Evans, dwi‘n bymtheg oed, ac yn byw yng ngorllewin Caerdydd. Ar y foment, dwi ym mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, ac yn astudio Almaeneg, Ffrangeg, a Daearyddiaeth fel pynciau TGAU.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, a dwi‘n mwynhau canu‘r delyn a chwarae tennis yn fy amser rhydd.

Dwi’n credu fod llais pobl ifanc mewn materion gwleidyddol cenhedlaethol yn hollbwysig, felly bydd yn fraint gallu bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, yn cynrychioli llais yr Urdd, yn ogystal â llais cenhedlaeth ifanc Cymru.

Digwyddiadau calendr: Greta Evans