AROLWG #FFYRDDGWYRDD

Cyhoeddwyd 20/03/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/04/2023   |   Amser darllen munudau

Mae angen eich help arnom ni i ddeall pa anawsterau neu rwystrau sy'n atal pobl ifanc rhag ddefnyddio mwy o drafnidiaeth cynaliadwy.

Beth yw dy brofiadau di? Ydy cost trafnidiaeth gyhoeddus yn broblem? Beth am ddibynadwyedd gwasanaethau? Wyt ti'n teimlo'n ddiogel i feicio neu gerdded? Beth am hygyrchedd? 

Os wyt ti rhwng 9 a 25 oed ac mae gennyt ti rywbeth i'w ddweud am drafnidiaeth gyhoeddus neu deithio llesol, dyma dy gyfle.

Rydym yn annog ymatebion gan bobl ifanc o nifer amrywiol o gefndiroedd ac rydym bob amser yn ymdrechu i fod yn gynhwysol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl ifanc anabl, pobl ifanc o ardaloedd gwledig a phobl ifanc o ardaloedd difreintiedigl.

Cymera ran drwy lenwi ein harolwg👇 Fe ddylai gymryd llai na 10 munud:

AROLWG FFYRDD GWYRDD FERSIYAU HAWDD I'W DARLLEN

Mae fersiwn hawdd i'w ddarllen o'r sgrin ac i'w printio o'n harolwg ein hymgyrch #FfyrddGwyrdd i'w gael isod:

Hawdd Ei Ddeall Senedd Ieuenctid Cymru Arolwg Teithio Cynaliadwy

Os hoffech yrru eich copiau papur atom yn rhad ac am ddim, gyrrwch nhw (plis ysgrifennwch yn union fel sydd wedi cael ei deipio ar y dudalen - yn Gymraeg ac yn Saesneg) fel hyn:

Blaen yr amlen:

Freepost WELSH PARLIAMENT RHADBOST SENEDD CYMRU

Cefn yr amlen:

Tim Senedd Ieuenctid Cymru

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am sut gallwn wella'r broses hwn plis cysylltwch gyda ni


DIGWYDDIADAU A GRWPIAU FFOCWS

Yn ogystal â chwblhau'r arolwg, gallwch gymryd rhan yn ein digwyddiadau a'n grwpiau ffocws. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch Elin Hargrave neu Bethan Roberts yn ein tîm.

AROLWG I OEDOLION, RHIENI A PHOBL PROFFESIYNOL AR DRAFNIDIAETH CYHOEDDUS A THEITHIO LLESOL

Os ydych yn rhiant, yn warcheidiwr neu yn gweithio gyda phobl ifanc rydym eisiau clywed gennych (mae'r opsiwn Cymraeg ar dop dde'r sgrin): cwblhewch ein harolwg heddiw.