Yr Hinsawdd a'r Amgylchedd - SIC2

Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn edrych ar faterion sy'n ymwneud â'r hinsawdd a'r amgylchedd.

Bydd eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn edrych ar y materion sy'n effeithio arnom ni a bydd angen iddynt helpu i ddeall beth sy'n digwydd.

Edrychwch yn ôl yn nes ymlaen pan fydd gennym fwy o wybodaeth ar gael ar y wefan.

Gweithgaredd pwyllgor diweddaraf

Gwaith Cyfredol

Symud y Pwyllgor yn eu blaen

Wedi hir ymaros, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 2il, cynhaliwyd cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf y Senedd Ieuenctid ers y panedmig!

Bu’r Pwyllgor hwn yn canolbwyntio ar ddifrifoldeb y sefyllfa o ran newid hinsawdd yn ffocws i’r Pwyllgor hwn; maent yn awyddus i olrhain cynnydd targedau’r Llywodraeth o ran allyriadau sero carbon a phlannu coed, ac i  sgyrsio gyda Gweinidog yr Amgylchedd, swyddogion y Llywodraeth a chwmnïau am eu rôl hanfodol. Beth am ffoaduriaid newid hinsawdd? Bagiau mawn? Trafnidiaeth cyhoeddus am ddim i bobl ifanc? Bu’r syniadau’n byrlymu ac roedd gan y Pwyllgor ymdeimlad cadarn am yr angen i weithredu.

Aelodau'r Pwyllgor