Addysg a'r Cwricwlwm Ysgol

Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn edrych ar addysg a chwricwlwm yr ysgol.

Bydd eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn edrych ar ein haddysg yng Nghymru a bydd angen iddynt helpu i ddeall beth sy'n digwydd.

Symud y Pwyllgor yn eu blaen

Wedi hir ymaros, ddydd Sadwrn, 2 Gorffennaf 2022, cynhaliwyd cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf y Senedd Ieuenctid ers y panedmig!

Mae cymaint o bynciau i’w hystyried yma, yn eu plith ystyriaethau ar gyfer pobl ifanc ag anableddau, Materion yn ymwneud â hil, materion LGBTQ+, rhagenwau, addysg ailgylchu, y pwysau yn sgil arholiadau, y Bac a phersonoli’r Cwricwlwm. Mae’r Pwyllgor yn angerddol ynghylch cymaint o faterion ac yn awyddus i wneud yn siŵr eu bod yn drylwyr wrth asesu effeithiau’r Cwricwlwm newydd i Gymru

Aelodau'r Pwyllgor