Addysg a'r Cwricwlwm Ysgol

Arolwg #FyNiwrnodYsgol

Dylai ein profiad o’r ysgol fod yn gymysgedd o hwyl, addysg ac ysbrydoliaeth, ond weithiau does dim amser ar gyfer pethau mwy creadigol neu gorfforol.

Oes digon o amser yn y diwrnod ysgol ar gyfer gweithgareddau hwyliog sy'n ein helpu i edrych ar ôl ein llesiant?

Rydym ni eisiau gwybod dy farn di am hyd y diwrnod ysgol a pha fath o weithgareddau yr hoffet ti wneud mwy ohonynt.

 

Llenwch yr arolwg

 

Arolwg i oedolion

Gweithgaredd pwyllgor diweddaraf

Gwaith Cyfredol
  •  

Symud y Pwyllgor yn eu blaen

Wedi hir ymaros, ddydd Sadwrn, 2 Gorffennaf 2022, cynhaliwyd cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf y Senedd Ieuenctid ers y panedmig!

Mae cymaint o bynciau i’w hystyried yma, yn eu plith ystyriaethau ar gyfer pobl ifanc ag anableddau, Materion yn ymwneud â hil, materion LGBTQ+, rhagenwau, addysg ailgylchu, y pwysau yn sgil arholiadau, y Bac a phersonoli’r Cwricwlwm. Mae’r Pwyllgor yn angerddol ynghylch cymaint o faterion ac yn awyddus i wneud yn siŵr eu bod yn drylwyr wrth asesu effeithiau’r Cwricwlwm newydd i Gymru

Aelodau'r Pwyllgor